LOGO-FONDAZIONEITAVI--170px
Quyên góp ngay bây giờ
Hãy giúp chúng tôi hiện thực hóa Dự án của mình

Đóng góp là miễn phí. Ngay cả một đóng góp nhỏ cũng quan trọng đối với chúng tôi!

QUYÊN GÓP BẰNG CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG

Hướng tới Quỹ Ý-Việt Nam

Quỹ Italia
Việt Nam