LOGO-FONDAZIONEITAVI--170px
Quỹ Ý-Việt

Chúng tôi hỗ trợ tri thức và hợp tác giữa Ý và Việt Nam: bánh đà cho tăng trưởng chung và bền vững

Hỗ trợ dự án của chúng tôi

Tiếng nói giao lưu giữa Ý, Việt Nam và Châu Âu

Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận với cam kết mạnh mẽ đối với các mục đích công dân, đoàn kết và tiện ích xã hội. Mục tiêu chính của chúng tôi là thúc đẩy và tăng cường quan hệ và hợp tác giữa Ý và Việt Nam, cũng như giữa Châu Âu và Việt Nam, trong nhiều lĩnh vực cùng quan tâm.

Hỗ trợ các dự án của chúng tôi. Đóng góp 5 x 1000 cho Quỹ Ý-Việt Nam. Cho biết 91458200374 trong tờ khai thuế của bạn.
Tin tức
Hướng tới những chân trời mới bằng
tăng trưởng chung và bền vững
Đăng ký nhận bản tin
Luôn cập nhật về các sáng kiến ​​và sự kiện của Quỹ

Quỹ Italia
Việt Nam