LOGO-FONDAZIONEITAVI--170px
Hoạt động Quỹ

Trong tâm điểm của mối quan hệ và hợp tác quốc tế giữa Ý và Việt Nam, dựa trên kinh nghiệm thu được trong những năm gần đây của Tiến sĩ Cav. Maily Anna Maria Nguyễn, tổ chức phi lợi nhuận ra đời nhằm mục đích thúc đẩy và tăng cường trao đổi văn hóa, khoa học và kinh tế giữa hai quốc gia hấp dẫn này. Quỹ của chúng tôi nhiệt tình cống hiến để thực hiện một loạt các hoạt động nhằm phát triển và chuyển giao kiến ​​thức liên ngành, đặt mình như một điểm tham chiếu cho các mối quan hệ song phương và quốc tế.

Cam kết của chúng tôi

Thông qua việc phát triển và hình thành các mối quan hệ hợp nhất về thể chế, văn hóa, khoa học và du lịch, chúng tôi cam kết thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa Ý và Việt Nam, giải quyết các vấn đề ưu tiên thường không được chú ý do các ưu tiên địa lý khác nhau của hai nước.

Một thành phần quan trọng trong cam kết của chúng tôi là đào tạo, mà chúng tôi coi là nền tảng để kích thích sự tiến bộ và phát triển quan hệ quốc tế. Chúng tôi tổ chức và tham gia vào các sự kiện, chẳng hạn như hội nghị, quy ước, đại hội và hội thảo, cũng như tham gia vào các cuộc triển lãm, trưng bày và hội chợ thương mại. 

Cam kết của chúng tôi cũng mở rộng sang các sứ mệnh du lịch và kinh tế, đồng thời chúng tôi hỗ trợ tài năng bằng việc thiết lập các giải thưởng và học bổng, tạo cơ hội cho một tương lai đầy hứa hẹn.

Cùng nhau, chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng một thế giới gần gũi hơn, nơi sự hợp tác giữa Ý và Việt Nam cũng như các quốc gia khác có liên quan có thể dẫn đến những kết quả quan trọng và cùng có lợi. Chúng tôi vui mừng chào đón bạn đến với Quỹ của chúng tôi, nơi cam kết, kiến ​​thức và sự nhiệt tình kết hợp với nhau để tạo ra những quan điểm và cơ hội mới.

Hướng tới những chân trời mới bằng
tăng trưởng chung và bền vững
Đăng ký nhận bản tin
Luôn cập nhật về các sáng kiến ​​và sự kiện của Quỹ

Quỹ Italia - Việt Nam