LOGO-FONDAZIONEITAVI--170px
Sự công nhận quan trọng đối với Chủ tịch Quỹ

Ngày 31/5/2024, Maily Anna Maria Nguyen, Chủ tịch Quỹ Ý-Việt Nam và đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Emilia-Romagna và Umbria sẽ nhận Huân chương Hiệp sĩ Cộng hòa từ Tỉnh trưởng Bologna Người Ý.
Buổi lễ sẽ có sự tham dự của Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Ý H.E. Dương Hải Hùng.
Sự công nhận này cũng là phần thưởng cho công việc tuyệt vời đã thực hiện trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Ý và Việt Nam, mà đỉnh cao là việc thành lập Quỹ, hiện đang kỷ niệm năm hoạt động đầu tiên.